Jdi na obsah Jdi na menu
 


MALBORK

4. 2. 2012
               
 
 
Jižně od Gdańsku leží město Malbork a v něm nad řekou Nogat největší cihlový hrad na světě .
Rozvoj feudalismu přivodil rozdrobení Polska. Soustavné nájezdy Tatatrů, Litevců a Prusů oslabovaly zemi. proto pozval na ochranu hranic s Pruskem mazovský kníže Konrád do Polska řád templářů, kteří tu byli nazýváni křižáky (na černých pláštích měli našity bílé kříže). Řádoví rytíři v krátké době prakticky vyhladili obyvatelstvo bažin a pralesů podél hranice, dobyli Prusko, vytvořili vlastní stát, postupně ovládli Pomořansko a vážně ohrožovali i celé Polsko.
 
Templáři byli první církevní rytířský řád, založený v době křížových výprav v Palestině. Král Balduin II jim v Jeruzalémě vyhradil část svého paláce - templu Šalamounova, odkud přijali své označení. V čele řádu stál velmistr. Řád byl v Evropě rozšířen ve 13. století, zrušen byl r. 1307.Při vstupu do řádu skládali rytíři řádový slib, kterým se zavazovali ke slepé poslušnosti a věrnosti řádu bez ohledu na světský původ a národnost.
 
Vinou válečných neúspěchů řádu padla 12. června 1271 hlavní pevnost ve Svaté zemí - Montfort.
 
Za těchto okolností rozhodl konvent řádu o tom, že sídlo řádu bude přeneseno do nového místa, ze tří stran obklopeného vodami, potokem a bažinami. Řád německých rytířů zahájil stavbu hradu asi v roce 1274. Roku 1276 dostala městská práva osada, která vznikla při stavbě hradu. V letech 1309-1457 byl Malbork sídlem velmistra řádu a hlavním městem křižáckého státu. Nově postavený zámek nese název Zámek Svaté Marie. Stavba postupuje velmi rychle..Celý hrad byl tvořen třemi opevněnými částmi. Tzv. Dolní hrad sloužil jako hospodářské zázemí, konírny, ubytovny řádových bratří - rytířů, sluhů...Ve Středním hradě byl umístěn Palác velmistrů, reprezentační místnosti, kancelář řádu, refektář - jídelna hostí. Horní hrad pak obsahoval kapitulář - místo zasedání řádového konventu, kostel Nejsvětější Panny Marie, špitál, zásobárnu, studnu a další prostory pro ubytování vzácných návštěv.
 
Nejdůležitějším stavebním materiálem, použitým pro stavbu zámku byla cihla - "Zendrowka". Na stavbu základů a částí, nejvíce ohrožených při útoku (portály bran a pod.) byla použita žula. Stavba celého gradu byla dokončena před r. 1300. První rozsáhlou přestavbou prošel již za dob velmistra Luthera von Braunschweiga (1331 - 1335).
 
Hrad Malbork nebyl nikdy dobyt. Do polských rukou se dostává až v r.1457, kdy jej od posádky, která dlouho nedostala žold, odkoupil král Kazimír Jagellonský za tehdy nevídanou cenu - 6 tun zlata.V polských rukách zůstal až do r. 1772, kdy při tzv. Prvním dělení Polska se dostal do rukou Prusů. Sloužil jako vojenské skladiště, kanceláře a byla v něm umístěna tkalcovská manufaktura. Hrad postupně chátral, začal být opravován až kolem r. 1804. Za II. světové války obsadila hrad německá armáda a gestapo. Při osvobození v r. 1945 byl zničen prakticky celý horní a střední zámek, zůstala zachována jen část zámku dolního. Po roce 1945 byla zahájena rozsáhlá oprava, která není dodnes dokončena. Za více než 50 let prací se podařilo zrekonstruovat skoro celý hrad, pouze kaple v Horním hradu se již rekonstruovat asi nebude..