Jdi na obsah Jdi na menu
 


TRAKAI

31. 1. 2012
trakai.jpg
25 km západně od Vilniusu je jedna z nejvýznačnějších litevských památek, zvláště díky známému ostrovnímu hradu. Trakai bylo jednou z prvních pevností. Osadu na ostrově v jezeře Galvé založil Gediminasův syn KÉSTUTIS. Ten,kdo sídlil na hradě byl prakticky i v pozdějších dobách druhým nejvýznamnějším vládcem země. Jezero zřejmě díky své hloubce nikdy nezamrzá. Od pol.17.stol.,kdy byl vypleněn ruskými vojsky hrad chátral. Rekonstruován byl až roku 1962. Nyní se v něm nachází muzeum věnované historii hradu a lidové kultuře . Přestože litevština není našemu jazyku blízká, existují v jejím pravopise znaménka podobná našim háčkům a čárkám – za ně prý zdejší jazyk vděčí pobělohorským exulantům,kteří Litvou v hojném počtu procházeli. Zřejmě i díky jednomu z nich stojí v Trakai kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému –nechal ji prý postavit jako poděkování svému patronovi za to, že jej nenechal utopit při plavbě po rozbouřeném jezeře.
Hrad Trakai zvolil za své sídlo i kníže Vitautas (známý jako Vitold) po bitvě u Grunwaldu, kde v roce 1410 porazila litevsko-polská vojska s konečnou platností řád teutonských rytířů. V tom mu pomáhal i náš Jan Žižka, jehož obraz visí v Trakai.Nyní je hrad opraven a probíhají zde i přijetí na nejvyšší úrovni – mezi státníky, kteří sem zavítali byl i Václav Havel.
I když prý kníže Vitautas nepil, pořádaly se zde honosné hostiny na kterých se pila i medovina. Ta se nyní vyrábí v městečku Stakliškés. Medovina se prý nikdy nemá pít bez přítomnosti žen. Snad proto prý, že „šventine“ v názvu jedné medoviny znamená sváteční – a jaký by to byl svátek bez přítomnosti žen.